Odzyskiwanie danych - procedura

Pierwszym etapem procesu odzyskiwania danych jest diagnoza uszkodzonego nośnika. Pozwala ona na określenie rodzaju uszkodzenia, wskazanie możliwości odtworzenia danych oraz czasu potrzebnego do zakończenia całego procesu. Przede wszystkim, na tym etapie, specjaliści szacują, która ze stosowanych w polskim laboratorium technologii przyniesie najlepsze rezultaty w możliwie najkrótszym czasie.

Kolejnym etapem procesu odzyskiwania danych jest odtworzenie utraconych informacji w laboratorium data recovery. Odzyskane dane są następnie dostarczane do klienta w wybranej przez niego formie, nagrane na innym dysku twardym, płytach CD, płytach DVD...